WapSter


m-marketing


komunikacja
SMS-owaMobilePay


WAP

M-marketing (Mobile Marketing)

Rosnąca lawinowo popularność telefonii komórkowej zainspirowała marketerów do wykorzystania tego nowego kanału bezpośredniej komunikacji. Szczególnie SMS (krótkie wiadomości tekstowe), jako nowe, ciekawe narzędzie marketingu bezpośredniego zdobywa coraz więcej zwolenników w Europie i Azji ze względu na swoje naturalne zalety:

  • personalny charakter
  • szybkość przekazu
  • dotarcie do odbiorcy bez względu na miejsce jego pobytu
  • możliwość precyzyjnego zaplanowania czasu dotarcia
  • niski koszt

Za wykorzystywaniem SMS-a jako narzędzia reklamowego przemawia również fakt, iż według badań OBOP, SMS jest w naszym kraju najpopularniejszą z usług dodanych do telefonii komórkowej. Aż 83,3% posiadaczy telefonów komórkowych w Polsce komunikuje się poprzez krótkie wiadomości tekstowe!

Aby skutecznie komunikować się za pomocą SMS z potencjalnymi klientami, niezbędna jest ich świadoma zgoda na ten rodzaj reklamy. Zaletą CT Creative Team S.A. jest posiadanie zweryfikowanej bazy ponad 1 000 000 zdefiniowanych klientów serwisu www.wapster.pl, którzy zgodzili się na otrzymywanie SMS-ów reklamowych.

W ofercie CT Creative Team S.A. znajdują się następujące rodzaje SMS-ów reklamowych:

  • tekstowe - przekaz reklamowy zawarty w 160 znakach,
  • graficzne (loga, obrazki),
  • muzyczne,
  • "flash" - wyświetlające się bezpośrednio na ekranie telefonu komórkowego,

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem kampanii reklamowej prosimy
o kontakt: marketing@creativeteam.com.pl.